Kodeks Karny część szczególna

 
Tytuł:Kodeks Karny część szczególna
Url:https://mozgawa.prawoo.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób rozumowy dzieło doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz zawiera wyjaśnienia do całości artykułów zawartych także w części ogólnej, szczególnej, w jaki sposób i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks posłuszny Komentarz stanowi wnikliwe i wszechstronne peryfraza wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

 
This template downloaded form free website templates