gdzie kupić kodeks karny warszawa

 
Tytuł:gdzie kupić kodeks karny warszawa
Url:https://kk.prawoo.pl
Opis: 
 Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób obszerny bieżący dzieło doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: artykułów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników również przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

 
This template downloaded form free website templates