kto ustala wartość zamówienia publicznego

 
Tytuł:kto ustala wartość zamówienia publicznego
Url:http://uzytkowanie.wertysdu.pl
Opis: 
 Artykuł została napisana jako podsumowanie wiedzy praktycznej wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych na rzecz poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, trybunałów oraz organów orzekających administracji, tak aby w jaki sposób najlepiej powiązać teorię z praktyką. Znaczną część opracowania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych.

 
This template downloaded form free website templates