Książki z postępowania karnego

 
Tytuł:Książki z postępowania karnego
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono parcie na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednak zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały także przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, w jaki sposób i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz inkwizycyjności postępowania karnego.

 
This template downloaded form free website templates