kadry i płace dla biur rachunkowych

 
Tytuł:kadry i płace dla biur rachunkowych
Url:http://wynagrodzenie.apelacjao.pl/podatki/prowadzenie-ksiag-rachunkowych-ujmowania-poszczegolnych.html
Opis: 
 Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o zakres obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

 
This template downloaded form free website templates