jak złożyć pozew cywilny

 
Tytuł:jak złożyć pozew cywilny
Url:https://alimenty.biurach.pl
Opis: 
 Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego czyli zatwierdzonego przez sąd, jeżeli przeprowadzenie okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano całkowitej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 
This template downloaded form free website templates