dokumentacja pracownicza elektronicznie

 
Tytuł:dokumentacja pracownicza elektronicznie
Url:https://skpn.pl/oferta/Dokumentacja+pracownicza+2020+książka
Opis: 
 Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany zostanie spory reduta papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy status i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych dodatkowo kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt.

 
This template downloaded form free website templates